Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας...
8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΗΣ
    ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ 
    σχολικό έτος: 2016-17